Obchodní podmínky

1. Expediční lhůty 

Pokud je dané zboží skladem bude expedováno do 48hod. po obdržení objednávky. U některých dílů, které mají delší dodací je třeba počítat s dodáním do 14 dnů, pokud nebude Vaše objednávka vyřízena do této doby, budeme Vás kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu. Pokud si chcete zboží vyzvednout osobně musíte ho zaplatit předem na náš účet.

2. Platební podmínky 

a) Dobírkou – zboží a případné poplatky uhradíte při dodání
b) převodem na ůčet

3. Poštovné a balné 

Zboží Vám bude zasláno  přepravní firmou Česká Pošta, nebo si jej můžete vyzvednout osobně na naši provozovně v Chrástu u Plzně.
Ceny za poštovné a balné jsou následující: 
– 199Kč za jednu zásilku po ČR.Slovensko je za 299Kč
– osobní odběr ZDARMA  
Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad, jsme plátci DPH.

4. Záruky – reklamační řád 

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců, mimo zboží, které svou životností této délky nedosahuje (např. žárovky).
Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.
Sortiment prodávaný na serveru skoda-tuning.cz je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.
Před započetím reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese skoda@skoda-tuning.cz. Popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů.
Reklamované zboží je nutné doručit osobně či poštou na adresu prodávajícího: TUNING KABÁT s.r.o., Chrást 134, 330 03 Chrást u Plzně.
Ke zboží je nutné doložit doklad o zakoupení zboží, popsat zjištěné vady pomocí reklamačního protokolu a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.
O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.
V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu. 
Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího. 
Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy. 
POZOR DŮLEŽITÉ !!!
Jakmile Vám zásilková služba nebo česká pošta přiveze balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale musíte s řidičem sepsat protokol a poškození balíku. Řidič zásilkové služby je povinen tento protokol sepsat. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.
Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě? 
Lze tak učinit při splnění následujících podmínek:
– zboží nesmí být použité
– přiložte doklad o koupi zboží
– uveďte číslo účtu, na který prodávající zašle částku vynaloženou na nákup zboží
– nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (např. spoilery, nárazníky) dle § 53 odst. 7 písm. c) občanského zákoníku
– nejedná se o zboží na jehož nákup byla uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím písemná kupní smlouva
Při splnění uvedených podmínek budou nejpozději do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, zaslány peníze na Vámi uvedený účet, včetně poštovného.

Odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  Který ve věci odstoupení od smlouvy uvádí:

§ 1829, odst. 1: „Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; …“.

§ 1831, odst. 1: „Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. …“.

§ 1832: Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.“

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, řeší:
Česká obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u oddělení ADR

Houškova 33, Plzeň

P6. Vaše ochrana 

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

a) Údaje, které zadáváte při registraci 
Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ,telefon 
Abyste nemuseli registrační údaje zadávat pri každém nákupu v skoda-tuning.cz znovu, využijte možnost registrace.

b) Údaje o naší spolupráci: 
Během Vaší spolupráce s firmou TUNING KABÁT s.r.o. jsou shromaždovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištení dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod skoda tuning.cz
Vaše osobní data jsou v rámci skoda-tuning.cz duvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

d) Souhrnné informace: 
Tuning Kabat s.r.o dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (napr. Český statistický úřad).

Firma TUNING KABÁT s.r.o. si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je tretím stranám. 
Sortiment prodávaný na serveru Mattig.cz je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.
Používáním internetového obchodu Mattigcz souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel v skoda-tuning.cz publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.Pokud neprevezmete Vami objednane zbozi s homologaci atest 8sd budou Vam uctovany poplatky spojene s vystavenim

7. Písemné informace a poučení 

dle zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku dle § 53: 
ad a) TUNING KABÁT s.r.o., Chrást 134, 330 03 Chrást u Plzně
ad b) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 
ad c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 
ad d) Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části „Pokladna“ 
ad e) Způsob dopravy a úhrady si vyberte z nabídky v části „Pokladna“ 
ad f) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředku komunikace na dálku. 
ad g) Neúčtujeme žádné náklady pri použití prostředku komunikace na dálku. 
ad h) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru skoda-tuning.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů skoda-tuning.cz 
dle § 57, odst. 2: 
Smlouva je uzavřena doručením Vaší objednávky, není-li dodavatelem vyžadováno uzavření písemné smlouvy. Na tuto skutečnost budete dodavatelem upozorněn nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Vaší objednávky. „Máte právo od smlouvy odstoupit nejpozději při uzavření objednávky“. 
Vaše odstoupení mužete uplatnit na adrese dle ad. a), příp. na emailové adreseskoda@skoda-tuning.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro maloobchodní prodej.

Ujišťujeme Vás, naše zákazníky, že údaje, které jste zadali do našeho systému (jméno, příjmení adresa, telefon a e-mail) při nákupu zboží, nebo jen při registraci spravujeme výhradně pro účely vyřízení Vaší objednávky a komunikaci s Vámi. Ti, kdo si při registraci zvolili že chtějí dostávat od nás zprávy o novinkách tyto zprávy dostávali. Databáze Vašich osobních údajů je plně zabezpečena v souladu se zákonem pro ochranu osobních údajů a dalších nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)